O avtizmu

Avtizem ni nujno vseživljenjski

Avtizem se po DSM-5 (APA, 2013) uvršča med nevrorazvojno motnjo, pri kateri se simptomi pojavijo v obdobju zgodnjega razvoja otroka. Za avtizem so značilni primanjkljaji na področju socialne interakcije in komunikacije ter prisotnost ponavljajočih se vzorcev vedenj, interesov ali aktivnosti.

Diagnoza avtizma je najhitreje rastoča diagnoza v današnjem času. V zadnjih 20 letih je z 1 promila (1/1000) v letu 1996 zrasla na 2% (1/50) v letu 2016.

Znanost je dokazala visoke korelacije med avtizmom ter netipično strukturo in netipičnim delovanjem možganov, med avtizmom in netipičnimi geni, med avtizmom in netipično presnovo, med avtizmom in cepljenjem otrok, med avtizmom in uporabo glifosata pri vzgoji soje in koruze… Znanstveniki dnevno objavljajo nove izsledke s področju avtizma a enoznačnega odgovora o tem kaj povzroča avtizem ni.

Kljub temu, da znanost nima odgovora na to, kaj povzroča avtizem in bi lahko utemeljeno sklepali, da je njeno razumevanje avtizma nepopolno, starši ob diagnozi avtizem za svojega otroka, praviloma dobijo še stališče stroke, da je avtizem vseživljenjski, seznam stvari, ki jih njihov otrok nikoli ne bo zmogel in napotek, naj ne gojijo lažnih upov.

Ob takem izhodišču je logično, da družba ne stremi k temu, da bi otroci z avtizmom razvili vse svoje potenciale na poti iz avtizma temveč k temu, da bi otrokom z avtizmom njihovo moteče oziroma družbeno nesprejemljivo vedenje spremenili tako, da bi bili za družbo čim manj moteči.

Društvo Sonshine verjame, da avtizem ni nujno vseživljenjski, da je potencial vsakega otroka brezmejen in da lažno upanje ne obstaja. Zgodnja diagnoza, vera staršev v zmožnosti svojega otroka in ustrezna obravnava, ki temelji na brezpogojni ljubezni, na nepresojanju in neobsojanju, lahko odklenejo potencial vsakega otroka. Kolesa sreče širijo vedenje o avtizmu in sporočajo staršem, da naj verjamejo v svoje otroke. Kolesa sreče z zbiranjem sredstev omogočajo pomoč družinam, ki živijo z avtizmom, omogočajo financiranje usposabljanja staršev za izvajanje terapije po Son-Rise Program® metodi. Starši lahko nato sami pomagajo odklepati potencial svojih otrok in jim pomagajo na poti iz avtizma.

Avtizem je najhitreje rastoča diagnoza na svetu. Samo v zadnjih 20 letih se je število oseb z diagnozo avtizem povečalo z 1/1000 na 1/50.